LEMARK d.o.o. proizvodi ožičenja i kablovske setove po zahtevima kupca bez obzira na zahtevanu količinu ili složenost.

Sa iskustvom od 30 godina Lemark d.o.o. poseduje znanje i veštine kako bi mogao proizvesti, testirati i isporučiti proizvode za kupca.

Svi proizvodi se rade po proceduri ISO 9001:2015


Rukovodstvo

Boro Lelović

Direktor/osnivač

Ivan Knežević

Job Title

Božidar Nadoveza

Job Title