Preduzeće Lemark nastalo je kao logičan nastavak Samostalne zanatske radnje ”TEHNA” koja je funkcionisala sve do 1990 godine i bavila se konfekcijom telefonskih kablova, polietilenskih kesa i džakova.

Osnivač i valasnik preduzeća je Boro Lelović.

Osnovni proizvodni program u početku Lemark-a bio je :
–       proizvodnja signalnih svetiljki,
–       proizvodnja pregibnih prekidača, i
–       proizvodnja kablovskih setova za unutrašnji razvod kod termičkih uredjaja i bele tehnike.

Maja meseca 1997 godine uvodi proizvodnju kapilarnih termostata u kooperaciji sa firmom CAEM Italija, a takođe počinje proizvodnju priključnih gajtana i delova za rasvetu.

Kompanije čiji smo mi kooperanti a koje su doprinele razvoju i tehnološkim unapređenjima proizvodnje Lemaka su

Naši partneri