Priključni gajtani

P-20

Utikač 2.5A, 250V                                                         SRPS IEC 60884-1

Provodnik: H05VVH2-F 2×0.75                                  Boja: Bela i crna

 

Tehnički podaci su u izradi!

 

Tehnički podaci su u izradi!

 

Tehnički podaci su u izradi!

 

Tehnički podaci su u izradi!

 

Tehnički podaci su u izradi!

 

Tehnički podaci su u izradi!

 

Tehnički podaci su u izradi!

 

Tehnički podaci su u izradi!

 

Tehnički podaci su u izradi!

 

Tehnički podaci su u izradi!

 

Tehnički podaci su u izradi!

 

Tehnički podaci su u izradi!