Preduzeće Lemark nastalo je kao logičan nastavak Samostalne zanatske radnje ”TEHNA” koja je funkcionisala sve do 1990 godine i bavila se konfekcijom telefonskih kablova, polietilenskih kesa i džakova.

Preduzeće Lemark osnovano je odlukom koja je doneta 05.11.1990 godine a registrovano je u Okružnom sudu Novi Sad i zavedeno pod brojem Fi-3076/90,od 09.11.1990 godine.

Osnivač i vlasnik preduzeća je Boro Lelović.

Delatnost novoosnovanog preduzeća u privatnoj svojini bila je: izvoz-uvoz, zastupanje i posredovanje i trgovina neprehrambenim proizvodima sa sedištem u Novom Sadu u ulici Šekspirova 1-3.

Prvu transformaciju preduzeće je doživelo 1995 godine iz privatnog preduzeća u društvo sa ograničenom odgovornošću. Istovremeno sa promenom vlasništva preduzeće je proširilo delatnost, tako da je proizvodnja postala osnovna delatnost . Preduzeće Lemark istovremeno promenilo je sedište i preselilo se u prostorije u ulici Bate Brkića 34 na Novom naselju.

Osnovni proizvodni program Lemark-a bio je:

–        proizvodnja signalnih svetiljki,

–        proizvodnja pregibnih prekidača, i

–        proizvodnja kablovskih setova za unutrašnji razvod kod termičkih uredjaja i bele tehnike.

Maja meseca 1997 godine preduzeće Lemark menja sedište i prelazi u ulicu Branka Ćopića 13 u sopstveni objekat, i proširuje proizvodni program tako što:

* uvodi proizvodnju kapilarnih termostata u kooperaciji sa firmom CAEM Italija.

* Počinje proizvodnju priključnih gajtana i delova za rasvetu.

Preduzeće je u prethodnom periodu zapošljavalo od 5 do 28 radnika.


OSNOVE POSLOVNE POLITIKE

Poslovna politika Lemark d.o.o. zasnivala se na tome da preduzeće bude uspešan kooperant velikih proizvodnih sistema kao što su bili:

–       ALFA PLAM

–       EI OBOD Cetinje,

–       Elektronska industrija Niš,

–       Kompanija MAGNOHROM Kraljevo,

–       Kompanija SLOBODA Čačak,

i u ranijem periodu sa prostora bivše SFRJ kao što su:

–       BLECEN-DECER Grosuplje

–       GORENJE Velenje,

–       ISKRA Ljubljana

–       KONČAR Zagreb, i njima sl.

Dešavanja na prostorima bivše SFRJ, a kasnije i na prostorima SRJ uticala su na to da je preduzeće Lemark d.o.o. došlo u poziciju da mora menjati svoj strateški pravac razvoja i da se odredi prema situaciji u okruženju u kojem se trenutno nalazi.

Preduzeće Lemark d.o.o. pokušalo je da se prilagodi nastalim uslovima poslovanja kako organizaciono tako i promenom proizvodnog programa. Novi proizvodni program doneo je stabilnost u godinama nakon 2000-te.

Lemark d.o.o. u periodu turbulentnih godina sačuvao je svoje radnike koji su činili osnovu za kasnije pozicioniranje i povratak osnovnom programu koji je bio zacrtan i u periodu svog osnivanja.

Status kooperanta za velike sisteme Lemark d.o.o je sačuvao i podigao na viši nivo čemu su doprinela i kretanja u privredi Srbije koja su išla u pravcu dovođenja stranih kompanija na naše tržište.

Kompanije čiji smo mi kooperanti jako su doprinele razvoju i

tehnološkim unapređenjima proizvodnje Lemaka.

LEMARK d.o.o. proizvodi ožičenja i kablovske setove po zahtevima kupca bez obzira na zahtevanu količinu ili složenost. Sa iskustvom od 30 godina poseduje znanje i veštine kako bi mogao proizvesti, testirati i isporučiti proizvode za kupca.

Svi proizvodi se rade po proceduri ISO 9001:2015

Danas u 2022 godini Lemark isporučuje robu za sledeće kompanije:


–       ALFA PLAM Vranje

–       ALING CONEL Gajdobra

–       CINI Čačak,

–       ELIT INOX Čačak

–       MBS Smederevo,

–       METALAC Bojler Gornji Milanovac

–       NIBE grupa – TIKI d.o.o. Stara Pazova,

–       TERMORAD Ćestrobrodica- Požega, itd.

Lemark d.o.o. danas posluje i proizvodi u svom novom pogonu u Petrovaradinu ul. Livadska 2C.