Preduzeće Lemark proizašlo je kao logičan nastavak samostalne zanatske radnje ”TEHNA” koja je funkcionisala sve do 1990. godine i bavila se konfekcijom telefonskih kablova, polietilenskih kesa i džakova.

Preduzeće Lemark osnovano je odlukom od 05.11.1990. godine a registrovano u Okružnom sudu Novi Sad.


Osnivač i vlasnik preduzeća je Boro Lelović.


Delatnost novoosnovanog preduzeća u privatnoj svojini bila je:

izvoz-uvoz, zastupanje, posredovanje i trgovina neprehrambenim proizvodima sa sedištem u Novom Sadu u ulici Šekspirova 1-3.

Prvu transformaciju preduzeće je doživelo 1995. godine iz privatnog preduzeća u društvo sa ograničenom odgovornošću. Istovremeno sa promenom vlasništva preduzeće je proširilo delatnost, tako da je proizvodnja postala osnovna delatnost. Preduzeće Lemark menja sedište i prelazi u prostorije u ulici Bate Brkića 34.


Osnovni proizvodni program ”Lemark”-a bio je:

– proizvodnja signalnih svetiljki,

– proizvodnja pregibnih prekidača, i

– proizvodnja kablovskih setova.


1997. godine preduzeće Lemark menja sedište i prelazi u sopstveni objekat. Lemark je u prethodnom periodu zapošljavao od 5 do 28 radnika.

Novu promenu lokacije preduzeće Lemark d.o.o. uradilo je 2013. godine kupovinom novih poslovnih prostora u Petrovaradinu gde se i danas nalazi.

LEMARK D.O.O. ima tradiciju u izradi kablovskih setova punih 30 godina, sa naglaskom na izvanredan kvalitet, proizvodnu tehnologiju i fleksibilnost u prilagođavanju potrebama naših kupaca. Kablovske setove izrađujemo po zahtevu kupca i njegovoj tehničkoj dokumentaciji.

Pomažemo u rešavanju njihovih tehničkih problema i na taj način smanjujemo njihove troškove bez ugrožavanja kvaliteta.


LEMARK d.o.o. proizvodi ožičenja i kablovske setove po zahtevima kupca bez obzira na zahtevanu količinu ili složenost. Sa iskustvom od 30 godina Lemark d.o.o. poseduje znanje i veštine kako bi mogao proizvesti, testirati i isporučiti proizvode za kupca.

Svi proizvodi se rade po proceduri ISO 9001:20 15

Odluku o kupovini mašina za automatsko blankiranje i zakivanje doneli smo daleke 1991. godine, a prvu mašinu kupili smo početkom 1992. godine.

Od tog vremena konstantno je vršeno ulaganje u opremu i povećavane su naše mogućnosti u oblasti blankiranja i zakivanjam kako automatskog tako i poluautomatskog. Naši operateri na mašinama i opremi obučeni su kako bi proizvodili kablovske setove vrhunskog kvaliteta.


Oprema koju posedujemo u oblasti automatskog blankiranja i zakivanja je sledeća:

· KOMAX „GAMA 311“ 1 komad.

· KOMAX „ 43 ST“ 2 komada.

· KOMAX „ 40 s“ 2 komada.

· KOMAX „KAPPA 330“ 1 komad.

· KORMAK „BASIC“ 1 komad.

· KORMAK „ TS 33 „ 1 komad.


Oprema koju posedujemo u oblasti polu-automatskog blankiranja i zakivanja je sledeća:

· Presa „ MECAL“ 5 komada

· Presa „ AMP“ 6 komada

· Presa „KORMAK – Spidy“ 2 komada

· Presa „ AUTOSPLICE“ 2 komada

· Uređaj Z+F (blankiranje) 2 komada

· Uređaj (višežilno blankiranje) 3 komada