O nama

Preduzeće Lemark proizašlo je kao logičan nastavak Samostalne zanatske radnje ”TEHNA”  koja je funkcionisala sve do 1990 godine i bavila se konfekcijom telefonskih kablova, polietilenskih kesa i džakova.

Preduzeće Lemark osnovano je odlukom od  05.11.1990 godine a registrovano u Okružnom sudu Novi Sad.

Osnivač i valasnik preduzeća je Boro Lelović.

Delatnost novoosnovanog preduzeća u privatnoj svojini bila je:

 izvoz-uvoz, zastupanje,  posredovanje,  i trgovina neprehrambenim proizvodima sa sedištem u Novom Sadu u ulici Šekspirova 1-3.

Prvu transformaciju preduzeće je doživelo 1995 godine  iz  privatnog preduzeća u društvo sa ograničenom odgovornošću. Istovremeno sa promenom vlasništva preduzeće je  proširilo delatnost tako da je  proizvodnja postala osnovna delatnost. Preduzeće Lemark menja  sedište i prelazi u prostorije u ulici Bate Brkića 34.

Osnovni proizvodni program   ”Lemark”-a bio je:

          proizvodnja signalnih svetiljki,

          proizvodnja pregibnih prekidača, i

          proizvodnja  kablovskih setova.

1997 godine preduzeće Lemark menja sedište i prelazi  u sopstveni objekat.  Lemark  je u prethodnom periodu zapošljavao od 5 do 28 radnika.

Novu promenu lokacije preduzeće Lemark d.o.o. uradilo je 2013 godine kupovinom novih poslovnih prostora u Petrovaradinu gde se i danas nalazi.